@ jonavoszinios.lt

Šiuo metu Lietuvoje yra labai žemas pasitikėjimas valdžios institucijomis, politikais, politinėmis partijomis. Neretai girdime tokius „lozungus“ kaip „visi jie ten vagys“. Viltingai dairomės į vakarus ir tikimės, kad jaunoji karta, nepriklausomoje Lietuvoje gimę ir užaugę žmonės numes į šalį sovietines politines praktikas ir netoleruos sukčiavimo, nesąžiningo elgesio ir panašių normaliose demokratinėse valstybėse nesuprantamų ir neproteguojamų dalykų.

Visgi pažiūrėjus į Jonavos jaunimo politiką panašu, kad to dar greitai nebus. Ir šįsyk kritika tikrai neskiriama valdžiai, valdininkams, kurie, tiesą pasakius, šiandien jaunimo srityje dirba bene geriausiai per 27-erius metus arba bent jau tikrai neblogai bei patenkinamai. Šį kartą noriu skirti šiek tiek dėmesio nevyriausybiniam sektoriui arba konkrečiau – jaunimo organizacijoms ir patiems jaunuoliams.

Jaunimo organizacijos konkuruoja ne tik tarpusavyje kaip po tokios, kurios siekia populiarumo, naujų narių, finansavimo, susidomėjimo, bet neretai skleidžia ir kažkokią žinią, politinės jaunimo organizacijos – socialistinę, konservatyvią ar liberalią ideologiją. Tokiu atveju ir tokioje demokratinėje valstybėje kaip Lietuva, idėjos ir ideologijos turėtų konkuruoti argumentų atžvilgiu, siūlant sprendimo būdus, veikimo principus, kurie būtų paremti mokslu, argumento stiprumu ir panašiai.

Deja, bet kai kurie jaunuoliai „konkuravimą“ įsivaizduoja kitaip, t.y. savo idėjų ir nešamos žinios skleidimą paremiant panieką kitam, nesantaikos kurstymu ir nepagarbiu, įžeidžiančiu bei įžūliu elgesiu. Čia į mano akiratį pakliuvo dar jauna Patriotinio jaunimo sąjungos organizacija ir jos pagrindiniai veidai – įkūrėjas Justinas Rizgelis bei Emanuelis Valatka.

Pasirodo, šie du jaunuoliai „aktyviai“ dirba pogrindyje ir bando nešvariais žaidimais sunaikinti Jonavos liberalų jaunimą. Nekalbu apie tai, kad jiedu dergia liberalizmą, kabinėjasi prie dabartinių liberalaus jaunimo narių ir juos morališkai žeidžia. Vienok, liberalizmas visiems ir neturi patikti: vieniems priimtinas konservatizmas, kitiems – socialdemokratija, ir tai gerai, nes nuomonių ir minčių įvairovė turi būti, kad vyktų diskusija, kad nebūtų vienos tiesos, kaip kadaise. Kita vertus, man tiesiog įdomu, kodėl jiedu negali savo idėjų ir priešpriešos liberalizmui paskleisti argumentais savo mylima ir proteguojama ideologija?

Tačiau įdomiausia, kokių „žygdarbių“ imasi J. Rizgelis ir E. Valatka, nesusiejant to su liberalizmu. Visų pirma, demokratijos ir atviros organizacijos menkinimas. Vėlgi situacija panaši: mokykloje pasigaunami liberalaus jaunimo nariai, prie jų pristojama ir aiškinama, koks blogas jūsų naujų narių priėmimo procesas, kad tai – nesąmonė, negalima priimti taip narių, nes jis neva tai neefektyvus. Kodėl neefektyvus? Šis klausimas lieka neatsakytas. Vadovaujantis Jonavos liberalaus jaunimo įstatais, organizacija yra atvira, demokratiška ir visi, norintys prisijungti, yra laukiami ir priimami. Patriotinio jaunimo sąjunga – tik išrinktiesiems?..

Pabaigai – desertas. Artėja liberalaus jaunimo visuotinis susirinkimas, kuriame bus renkamas naujas arba perrenkamas dabartinis pirmininkas. Visai neseniai J. Rizgelis su E. Valatka ir vėl pradėjo kabinėtis prie narių su nauja dainele, kas jau galutinai paskatino parašyti šias mintis. Jie pareiškė, kad ateitų į organizaciją, prisijungtų prie liberalaus jaunimo ir tada ją sužlugdytų, kad liberalus jaunimas tiesiog išnyktų. Štai kokį patriotinį jaunimą šiandien turim.

Žinau, kad tai – tik vienas pavyzdys. Puikiai pažįstu daug šaunių žmonių ir sėkmingai, atsakingai bei šauniai veikiančias liberalaus jaunimo, socialdemokratinio jaunimo organizacijas, kitas nevyriausybines bei nepolitines organizacijas, tačiau tai verčia susimąstyti, kiek dar tokių dalykų vyksta, apie kuriuos mes visgi nežinome.

Žilvinas Galilmovas

***

Justinas Rizgelis, Jonavos patriotinio jaunimo sąjungos įkūrėjas: „Nesiekiu, kad šis mano atsakymas būtų kaip pasiteisnimas. Ir jis toks nebus. Neturiu už ką teisintis, bet, kaip Žilvinas ir sako, gyvename demokratinėje valstybėje ir išsakyti savo nuomonę teisę turiu.

Nors anot jo, aš esu dar ir socialistas ir turbūt sudėjus viską, kas yra išsakyta, man demokratijos principai turėtų būti iš viso nesuprantami, bet prie to negrįžkime.

Norėčiau pradėti nuo to, kad Patriotinio Jaunimo Sąjunga (PJS) čia yra iš viso ne prie ko. Jau nuo gruodžio mėnesio aš, kaip ir Emanuelis, ten neužiimame jokių pareigų.

Organizacijai vadovauja visai kiti, nauji žmonės ir sieti mūsų poelgius su PJS veikla yra visiškai beprasmiška. Net ir mūsų vadovavimo metu organizacijai, mūsų nuomonė apie vieną ar kitą politinę jėgą buvo visiškai nesusijusi su sąjungos pažiūromis ir jokios įtakos PJS krypčiai neturėjo.

Tuo labiau, PJS yra ne politinė organizacija, nors daugelis bando ja susieti su viena tam tikra politine jėga, bet taip nėra. Mūsų organizacija niekad nevykdė jokių veiklų palaikančių vieną ar kitą partiją, niekad nesiekė pakenkti kitai organizacijai ar žmonėms palaikančias vienas ar kitas politines idėjas. Visad siekėme tik bendradarbiauti, bet kartais visos aplinkybės tiesiog to neleidžia.

Kalbant apie tai, kad mes, anot Žilvino, norim sunaikinti Jonavos liberalųjį jaunimą, tai net nežinau, ką čia ir bepridurti. Esame pristatomi kai didžiausi mokyklos ir Jonavos niekšai, patyčiūnai, kurie pasigauna vaikus atiminėja pinigus ir saldainius.

Jeigu iš mūsų ir nuskambėdavo kritika liberalizmo idėjoms, JLJ ar jos narių priėmimo sistemai, tai ji visad būdavo juokų forma ir tarp tų žmonių su kuriais galima juokauti tokiomis temomis. Jei kas kitas nugirdo šias kalbas ir nusprendė, kad mes siekiame čia suniekinti visą liberalizmo sistemą ir jiems tai nepatinka, tai rekomenduočiau tokias kalbas vertinti tik tada, kai jos nuskamba asmeniškai jums

Pridėsiu dar tai, kad jeigu kam ir iškyla klausimas kodėl mes esame tokie ,,aršūs‘‘ liberalizmo priešininkai, mes visada paaiškiname ir pasidaliname savo mintimis, kuo tai kertasi su mūsų pažiūromis ir požiūriu į politiką ir gyvenimą. Keista, kad žmogus, deklaruojantis, kad turi vykti diskusija, tos mūsų nuomonės niekad ir nepaklausė, o ėmėsi populistinės priemonės apart to, kad asmeniškai su mumis išsiaiškintų situaciją.

Ir taip pat pabaigai, norėčiau uždėti vyšnaitę ant gerb. Ž. Galimovo pateikto deserto.

Kaip žinia, anot jo, mes nusprendėme, kad galėtume ateiti į Jonavos liberalaus jaunimo organizaciją ir sužlugdyti ją. Turbūt skaitantiems šį straipsnį, mano mintys nublanks prieš argumentų bangą, nukreiptą prieš mane, Emanuelį ir visą PJS, bet neatsimenu, kada tokios mintys buvo nuskambėjusios iš mano ar Emanuelio lūpų.

Gal po viso šio sumaišymo su žemėmis mūsų žodis jau čia yra bevertis, bet mes dar esame pakankamai adekvatūs, kad nekalbėti ir nedaryti tokių dalykų. Tad jeigu norime „numesti į šalį sovietines politines praktikas ir netoleruoti sukčiavimo, nesąžiningo elgesio ir panašių normaliose demokratinėse valstybėse nesuprantamų ir neproteguojamų dalykų“, tai nors nesiimkime meluoti.

Gerai tai, kad 12 klasė ir artėjantys egzaminai, priešingai nei studijos universitete, neleidžia veltis į norimą išprovokuoti beprasmį žodžių karą. Nes pilti purvą sugebame visi, bet nuo to švaresnis nepasidarysim nei vienas.