@ jonavoszinios.lt

Manome, jog informaciniame portale  Jonavos žinios 2015 12 14 atspausdintas straipsnis „ Jonaviečiai: Jonavos ligoninėje reikia permainų“ yra vienašališkas šmeižto straipsnis, kurio tikslas supriešinti medikų bendruomenę su Jonavos gyventojais ir sukelti nepasitikėjimą VšĮ Jonavos ligoninės gydytojų bei slaugytojų gydomuoju darbu, sumenkinti dirbančių gydytojų bei slaugytojų profesionalumą bei įstaigos vadovybės pastangas, siekiant pagerinti diagnostikos ir gydymo kokybę rajono gyventojams.

Nuo 2012 m. VšĮ Jonavos ligoninė pradėjus vadovauti direktorei A. Balutienei priimtos strateginės įstaigos vystymosi kryptys: ambulatorinių paslaugų spektro plėtra bei paslaugų prieinamumo pacientams gerinimas, pacientų eilių mažinimas, dienos chirurgijos operacijų bei trumpalaikio gydymo paslaugų apimties didinimas, stebėjimo paslaugų tobulinimas, akušerinės pagalbos kokybės gerinimas, jaunų specialistų pritraukimas.

Nuoseklus strategijos įgyvendinimas davė aiškiai apčiuopiamus rezultatus: ženkliai sumažėjo įstaigos skolų našta, pacientai pradėjo gauti modernesnį gydymą, pagerėjo ligų diagnostikos galimybės: įsigyti 2 nauji echoskopai leido sumažinti echoskopinio ištyrimo eiles, įsigytas mamografas – pakėlė į naują lygmenį moterų ankstyvojo krūtų vėžio diagnostiką. Į ligoninės kolektyvo gretas įsijungė visa eilė jaunų ir patyrusių specialistų: gydytojas urologas, gydytojas neurologas, gydytojas chirurgas,  gydytojai endokrinologai, gydytojai kardiologai, gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai ortopedai traumatologai – kurių turimos modernios žinios tiesiogiai taikomos gydant pacientus ir pritraukia ligonius iš aplinkinių ir tolimesnių Lietuvos vietų.

Tuo metu kai daugelyje Lietuvos rajonų vykdant sveikatos apsaugos reformą buvo negrįžtamai uždarinėjami chirurgijos, traumatologijos, akušerijos ginekologijos skyriai – VšĮ Jonavos ligoninės vadovybei pavyko išlaikyti ir praplėsti medicininių paslaugų spektrą: išlaikyti endoprotezavimo (jas atlieka tik keletas rajoninių ligoninių) bei įdiegti modernias lazerinės kojų venų operacijas (rajoninių ligoninių lygmenyje jos atliekamos tik Jonavos ligoninėje), įsigyta įranga pradėti peties artroskopijų operacijas (jas atlieka tik keletas rajoninių ligoninių), plečiamas endoskopinio bei laboratorinio pacientų ištyrimo galimybės.

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę – atliekamas planinis ir neplaninis teikiamų medicininių paslaugų auditas, pastoviai nagrinėjami ir referuojami pacientų gydymo atvejai, reaguojama į pacientų nusiskundimus viešojoje erdvėje, daromos atskaitos ir atliekama medicininių klaidų aptarimas, kviečiami lektoriai supažindinti su medicininėmis naujienomis, diskutuojama su pacientais. VšĮ Jonavos ligoninė yra medicinos studentų rengimo bazė ir yra aukštai reitinguojama medicinos profesionalų tarpe, Jonavos rajono meras M. Sinkevičius bei savivaldybės administracija aktyviai sprendžia įstaigos iškylančias problemas

Gydytojas ir pacientas visuomet yra abipusio pasitikėjimo ir supratimo santykyje, todėl kad juos jungia ligos pasekmių ir pagalbos poreikio imties situacija – tik abipusė pagarba ir palaikymas leidžia išvengti grėsmingų negalios simptomų ir jokiais atvejais nebūna tik viena kuri iš pusių kalta – gydytojas nėra visagalis ir todėl žmonės serga ir miršta visame pasaulyje, tačiau tik modernioje visuomenėje yra priimta pasakyti „ačiū“ už įdėtas gydytojo pastangas. Galvojame, jog minėtas straipsnis yra tik atskirų pacientų nuomonės išreiškimas, jokiu būdu neatspindintis bendros situacijos VšĮ Jonavos ligoninėje, todėl pageidautume jog būtų išspausdinta ir ligoninės darbuotojų nuomonė, siekiant pacientų vertinimo korektiškumo.

Pasirašo: Jonavos ligoninės medikai (laiškas gautas su 24 medikų parašais)