@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono savivaldybėje išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti sudarė: 2016 m. II ketvirtį – 354.411,86 Eur, 2015 m. II ketvirtį – 450.461,91 Eur. Palyginti 2016 m. II ketv. su 2015 m. II ketv. išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti sumažėjo 96.050,05 Eur, t. y. 21,3 proc.

Išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį  vandenį teikti sudarė: 2016 m. II ketv. – 50.530, 22 Eur, 2015 m. II ketv. – 71.146,62 Eur. Palyginti 2016 m. II ketv.  su 2015 m. II ketv.,  išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį  vandenį  teikti sumažėjo 20.616,40 Eur, t. y. 29  proc.

Išlaidos kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui už asmenis,  turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, sudarė: 2016 m. II ketv. – 7.405,00 Eur, 2015 m. II ketv. – 777,00 Eur. Palyginti 2016 m. II ketv.  su 2015 m. II ketv., išlaidos kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui padidėjo 6.628,00 Eur, t. y. 89,5 proc. Šių išlaidų augimui įtakos turėjo didelis skaičius baigtų atnaujinti namų, kurie pradėjo dengti paskolą, paimtą daugiabučiui atnaujinti. Pvz., 2016 m. I ketv. kredito įmokas mokėjo tik 8 namai, II ketv. - jau 22 namai. Šis skaičius didės, nes daugėja renovuojamų namų, tačiau atitinkamai mažės išlaidos šildymo išlaidų kompensacijoms.  

2016 m. II ketv. 64 piniginės socialinės paramos gavėjams, neatlikusiems visuomenei naudingos veiklos, neskirta socialinė pašalpa arba socialinės pašalpos mokėjimas nutrauktas, 7 piniginės socialinės paramos gavėjams socialinė pašalpa skirta tik vaikams nepinigine forma ir nutrauktas kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį teikimas.

Socialinės paramos skyriaus inf.

15min.lt nuotr.