Skelbiamas konkursas studijoms remti

@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisija skelbia studijų rėmimo konkursą stipendijoms gauti. 

Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų mažiau galimybių siekti mokslo turintiems studentams, skiriant jiems 300 Eur dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui. Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajono gyventojai – pirmų dieninių studijų studentai, besimokantys Lietuvos valstybinių universitetų ir valstybinių kolegijų I-IV kursuose. Ankstesni stipendijų laimėtojai gali pretenduoti į stipendijos mokėjimo tęsimą. Remiantis studijų rėmimo fondo nuostatais, stipendijoms gauti atrenkama 10 pretendentų. Skiriant ir pratęsiant stipendijas, prioritetas teikiamas pažangumui (pažymių vidurkis – ne mažesnis kaip 8 balai).

Pretendentai prašymą ir reikiamus dokumentus (pažymą apie mokymąsi valstybinėje aukštojoje mokykloje arba valstybinėje  kolegijoje; bendrojo lavinimo įstaigos išduoto brandos atestato ir jo priedėlio kopijas įstojusiems į I kursą; pažymą apie pažangumą arba studijų knygelės kopiją su paskutinės egzaminų sesijos įvertinimais besimokantiems aukštesniuose kursuose; pažymą apie šeimos narių pajamas už tris paskutinius mėnesius iki konkurso paskelbimo dienos; pažymą apie šeimos sudėtį) turi pateikti iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Dokumentai priimami: Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, 307 kab., Žeimių g. 13, Jonava.

Išsamesnė informacija  www.jonava.lt, tel. (8 349) 502 21,  daiva.skebiene@jonava.lt

Jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė