Skaistusis rajono mesijas?

@ jonavoszinios.lt

Visada malonu, kai žmogus, siekiantis tikslo, nenuilstamai dirba, tuo atnešdamas pasitenkinimą pasiektais rezultatais sau ir visuomenei.

Mūsų laikais atskiri individai, siekdami sau geresnio gyvenimo prie lovio, pameta protą ir sąžinę bešmeiždami kitus, nesiskaitydami nei su moralės principais, nei su logika, nei su faktais.

Pastaruoju metu atsirado Jonavoje naujas mesijas, teisuolių teisuolis – Remigijus Osauskas.

Jau niekam ne naujiena, kad „šventasis“ Remigijus pastoviai dergtų Tarybą, kuri išrinkta žmonių ir, manyčiau, priima teisingus (su menkom išimtimis) sprendimus Jonavos rajonui ir svarbiausia – jo gyventojams.

Neseniai šis Tarybos narys „išanalizavo“ jos priimtus sprendimus ir nusprendė, kad Taryba, girdi, Kultūros centro l.e.p. direktoriui, tai yra man, skyrė 4 tūkst. eurų. Deja, kaip Tarybos narys, Remigijus turėtų lankytis renginiuose ir suprasti, kad jie skirti ne man, o Jonavos rajono gyventojams.

Pirmą kartą Jonavoje surengtas džiazo festivalis kainavo centus palyginti su kitais panašiais renginiais kituose miestuose, kai, pavyzdžiui, Birštonui – per 60 tūkst. eurų. Kituose miestuose dar ženklesnė suma.

Už arbatpinigius muzikavę pasaulinio masto muzikantai ir atlikėjai daugiau savo pasirodymą skyrė kaip dovaną mūsų meno vadovui Aleksandrui Duniui, kuris, akivaizdžiai matosi, savo kolegų muzikantų yra labai gerbiamas ir mylimas už savo profesionalumą ir dalyvavimą visuose džiazo festivaliuose.

Taigi, Tarybos nariui, trokštančiam įsilieti į pamazgom besipilstančių kai kurių Seimo narių kolektyvą, gal nekvaila būtų sugrąžinti pinigus, kuriuos kas mėnesį gauni už taip vadinamą „darbą“ rajono Taryboje, nes to darbo, išskyrus, mano manymu, purvą ir sapaliones, beveik ir nesimato. Tai būtų bent vienas sąžiningas žingsnis tamstos veikloje. Taip realiai sutaupytum mokesčių mokėtojų pinigus ir atliktum bent vieną realų žingsnį.

Iš kitos medalio pusės, man gaila, kad p. Remigijus Osauskas, kurį pažinojau kaip ieškantį sprendimų žmogų, tapo visų aplinkinių šmeižto ir nepasvertų kaltinimų iniciatoriumi. Galėčiau gal padėti žmogui tapti žmogumi, nes darbas puošia žmogų, o aš pažįstu daug Jonavoje verslininkų, gal suteiktų kas galimybę gatvę pašluoti ar lentas panešioti, gal tada sveikas protas nugalėtų ir kartu su savo kolegomis liberalais galėtume pasvarstyti liberalizmo pagrindinius klausimus: kaip, pavyzdžiui, liberalai supranta šeimą, tai Jūsų nauja atrasta „vertybė“, nes atrodo užmiršote tūkstančių metų žmonijos išpuoselėtą dviejų skirtingų lyčių bendravimą kaip šeimos pagrindą. Arba su internautais pasvarstykit savo liberalų politinį credo – laisvą rinką, kurioje visi, kas ką nori, tą daro. Negi dabar, neturėdamas net pagrindo po kojomis, darbo, tvirtų politinių nuostatų apie meną, kultūrą, švietimą, ekonomiką, supratimo apie geopolitinius iššūkius šiuolaikiniame pasaulyje, nutarei šiukšlių ir pamazgų pagalba įvažiuoti į Seimo rūmus?

Edmundas Gedvila