@ jonavoszinios.lt

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės (EKP) Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Tuo tikslu į darbinį susitikimą su Voronovo (Baltarusijos Respublika) vykdomojo komiteto vadovais, už Bendradarbiavimo per sieną programą atsakingais įstaigų bei padalinių vadovais buvo išvykęs Jonavos rajono savivaldybės laikinai einantis mero pareigas Eugenijus Sabutis bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė.

Susitikimų metu tartasi dėl bendrų projektų pateikimo, pasirašyti partnerystei pagrįsti būtini dokumentai - partnerystės pareiškimai, registracija, nuostatai ir kiti. 

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per EKP - per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, kultūrinių, ekonominių sąsajų.

Bendradarbiaujama skatinant tvaraus pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo kokybės skirtumus. Tam Europos Komisija EKP skiria 15,4 mlrd. eurų biudžetą. Lietuva dalyvauja dvejose EKP programose: Latvija–Lietuva–Baltarusija ir Lietuva–Rusija.

Programų įgyvendimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.