@ jonavoszinios.lt

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė džiugiai sutiko žinią, kad yra pakviesti vykdyti mokyklų strateginės partnerystės projektą ,,Take the e+train“, kuris finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto tema - traukinys, kaip viena ekologiškiausių transporto priemonių,  kuri dvejus metus mus veš po Europos šalis ir sujungs skirtingas kultūras.

Projekto partnerių pažintis prasidėjo Slovakijoje, Mošovce mokykloje.  Lapkričio 7-12 dienomis  mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė ir projekto koordinatorė mokykloje Vida Bersėnienė vyko į pirmąjį susitikimą. Jame dalyvavo Slovakijos, Ispanijos (Katalonijos), Graikijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai.  Partneriai susipažino vieni su kitais, pateikė informaciją apie jau nuveiktus darbus, aptarė daug svarbių klausimų ir susitarė dėl tolimesnių veiklų.

Projekte Justino Vareikio  progimnazijai buvo patikėta atsakinga užduotis - sukurti projekto tinklalapį. Šį darbą atlikome kruopščiai. Partneriai liko patenkinti. Dėkojame visiems, kūrusiems tinklalapį, o ypatingai 7c klasės mokinio Kipro Kalpoko tėveliui Vytautui ir mokytojai Sigitai Rancaitei.

Slovakijoje rinkome projekto logotipą. Kiekviena šalis į susitikimą atsivežė po penkis logotipus, kuriuos išrinko savo mokyklose.  Mūsų mokyklai atstovavo šių mokinių darbai: Indrės Lisinaitės (7a kl.), Fausto Jakovlevo, Dovydo Višumirskio (4a kl.), Simonos Martinaitytės (7c kl.) ir Ąžuolės Banytės (3b kl.). Po partnerių balsavimo ir diskusijų džiaugėmės, kad  mūsų progimnazijos mokinio Dovydo kūrinys išrinktas projekto „Take the e+train” logotipu.

Viešėdamos Slovakijoje džiaugėmės šeimininkų svetingumu bei galimybe susipažinti su jų kraštu. Aplankėme daug įdomių vietų Bojnice, Martin, Banska Bystrica  mietuose bei Mošovce mietelyje. Apie miestelio valdymo subtilybes diskutavome su meru. Į partnerių veiklas buvo įtraukti ir mokyklos mokiniai, kurie noriai sveikinosi ir kalbino mus, pristatė slovakų rašytojo Jano Kollaro, kurio vardu pavadinta mokykla, muziejaus ekspoziciją. 

Džiaugiamės nauja patirtimi ir laukiame antro susitikimo Graikijoje. Į trumpalaikius mokymus Lenkijoje, Ispanijoje ir Italijoje su mokytojais vyks ir mokiniai.

Projekto partnerės šalys skirtingos savo kultūra, tradicijomis, ugdymo ypatumais ir bendravimu, tačiau jau pirmas susitikimas parodė, kad veikdami kartu mes galime vieni iš kitų pasimokyti, plėtoti socialinius, kalbinius, skaitmeninius įgūdžius ir siekti bendro tikslo - projekto veiklų įgyvendinimo, kuris praturtins mūsų mokyklos moksleivių ugdymą.

Vidos Bersėnienės ir Inos Jakovlevienės nuotraukos ir tekstas