@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimais Nr. 1TS-264, Nr. 1TS-266 patvirtintos naujos Jonavos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės bei dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai.

Taisyklės galioja Jonavos r. savivaldybėje ir yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir savivaldybės teritorijoje veikiantiems atliekų tvarkytojams.

Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl dvinarės įmokos dydžių ir komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Su naujomis Jonavos r. savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir patvirtintais dvinarės įmokos dydžiais galima susipažinti tinklalapyje www.jonava.lt, skiltyje VEIKLA-VEIKLOS SRITYS-APLINKOSAUGA.

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus informacija