„Pakalnutėje“ – renovacijos darbai

@ jonavoszinios.lt

                        Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ pastato renovacija prasidėjo šių metų gegužę, ją planuota baigti (rangovė – UAB „Aukštaitijos ranga“) rugsėjo 4 d., tačiau trukdo lietingi orai, todėl darbai kiek užsitęs. Pastato modernizavimo vertė – apie 236 700 eurų (rajono biudžeto lėšos). 

                      Tuo pačiu teritorijoje bus sutvarkyti pėsčiųjų takeliai. Šiuos darbus atliks UAB „Adista“, darbų vertė – apie 94 tūkst. eurų (rajono biudžeto lėšos). 

                      Lopšelio-darželio direktorė Zita Gudonavičienė sako, jog įstaiga rugsėjį pasitinka pasiruošusi sutikti mažuosius šeimininkus.

                      Šiemet atnaujinta sporto salė (apie 2000 eurų), taip pat atnaujintos įstaigos archyvo patalpos, užsakyti archyviniai baldai (apie 5000 eurų).

                      Direktorė džiaugiasi kiek anksčiau Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis atnaujintomis lopšelio-darželio grupėmis. Dar liko sutvarkyti 3 miegamuosius ir 6 grupes. Jų remontas įtrauktas į Jonavos rajono savivaldybės strateginį planą, laukiama, kol bus paskirtos lėšos.

                      Pernai sutvarkytas sporto aikštynas, o vaikų žaidimų aikštelės – maždaug prieš trejetą metų. Visi šie darbai atlikti (ačiū mažųjų tėvams) už 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai. O iš tėvų mėnesio atlyginimo mokami 2,9 Eur už ugdymo sąlygų tenkinimą ikimokyklinio ugdymo vaikams panaudoti ugdymo priemonėms atnaujinti grupėse: nupirkta knygų, žaislų, sporto inventoriaus, kt.  

                      „Pakalnutės“ vaikų grupės jau sukomplektuotos. Bus dvi priešmokyklinukų  grupės (39 šešiamečiai); šiemet atidarytos 3 lopšelio grupės (51 mažylis); 135 vaikai lankys 6 ikimokyklinio ugdymo grupes.

 

Bendrojo skyriaus atstovė ryšiams su visuomene Kristina Lukoševičiūtė