Aktualijos

„Grįždamas po tarnybos namo Jonavoje pastebėjau ant žemės parkritusią moterį, į kairę nuo jos kalnu bandantį užbėgti vyrą, kurį vijosi kitas civilis asmuo. Padėjęs moteriai atsistoti nuskubėjau link...

Puslapiai