@ jonavoszinios.lt

Jonavietė Lina sako, jog maždaug pusę metų nuolat sulaukia žinučių arba skambučių telefonu iš greituosius kreditus teikiančios bendrovės.

„Ar gali greituosius kreditus teikiančios bendrovės nuolatos siūlyti paskolas? Kitaip tariant, situacija maždaug tokia: esu buvusi šios kredito bendrovės klientė (pirkau išsimokėtinai buitinę techniką). Nuo to laiko maždaug du kartus per mėnesį sulaukiu SMS žinutės ir skambučio telefonu, kuomet siūloma palankesnėmis sąlygomis gauti kreditą? Nors telefonu paaiškinu, kad man kredito nereikia, tačiau nepaisant to skambučių sulaukiu periodiškai. Ar gali taip elgtis greitųjų kreditų bendrovė?“ - klausia Lina.

Renata Babkauskaitė, Lietuvos banko Finansinių paslaugų priežiūros skyriaus viršininkė: „Lietuvos bankas prižiūrėdamas finansų rinkos dalyvius vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu. Jame aspektų, susijusių su vartojimo kredito reklamos pateikimo vartotojams būdais, dažnumu, teisingumu, išsamumu ir pan., nėra.

Bendri reikalavimai prekių ir paslaugų reklamai, įskaitant reklamos teikimą vartotojams, nustatyti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, kuriame nurodyta, kad reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu.

Įstatymas taip pat draudžia tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

Mūsų nuomone, šie įstatymo reikalavimai yra taikomi ir tais atvejais, kai nepageidaujamą reklamą gaunantis vartotojas praeityje naudojosi besireklamuojančio subjekto paslaugomis.

Tokiu atveju savo paslaugas reklamuojantys subjektai, praeityje gavę iš klientų jų kontaktinius duomenis (pvz., elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį), galėtų jais pasinaudoti reklamos tikslais tik su sąlyga, kad buvę klientai ir toliau sutinka gauti reklaminę informaciją arba nėra aiškaus jų išreikšto prieštaravimo, t. y. vartotojams turi būti suteikta galimybė išreikšti savo prieštaravimą gauti tam tikrą reklaminę informaciją, o šį prieštaravimą išreiškus, reklaminės informacijos siuntimas turėtų būti nedelsiant nutrauktas“.