@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos rekomendacijas šalies savivaldybėms bei skatinimą užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą mieste, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą,  inicijavo Darnaus judumo Jonavos mieste plano rengimą (rengėjai – VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas).

Pagrindiniai plano tikslai - įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius, vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus mieste, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam transportui ar aplinką mažai teršiančiam transportui, subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, susisiekimo komunikacijas pritaikant keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams, plėtoti teikiamas transporto paslaugas ir didinti jų veiksmingumą, didinti miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą, mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą.

Parengtas planas padės mažinti neigiamą automobilių keliamą poveikį, keisti Jonavos miesto gyventojų judumo įpročius ir elgseną, pabrėžiant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose, užtikrins, kad mieste būtų derinami darnios plėtros, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikiai. Susipažinti su Darnaus judumo plano rengimo gairėmis galite https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a80a7c10c97a11e48a1edbba9d2aea36.

Kad parengtas planas pateisintų visus iškeltus tikslus ir būtų kokybiškas, mums labai svarbus visuomenės dalyvavimas plano rengimo procese, nes tik gyventojai geriausiai žino visas problemas, iškylančias susisiekimo ir judumo klausimais.

Prisidėti gali kiekvienas, iki 2016 m. birželio 22 d. užpildydamas apklausos anketą, kurią rasite: http://apklausa.lt/f/jonavos-darnaus-judumo-mieste-anonimine-apklausos-a..., taip pat ją užpildyti galite atvykę į Jonavos rajono savivaldybę, Žeimių g. 13, Jonava, II aukštas, 201 kab. (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius) ar atsispausdinę anketos formą www.jonava.lt svetainėje.

Siekdami dar glaudesnio ir rezultatyvaus bendradarbiavimo, kviečiame aktyviai fotografuoti problemines Jonavos miesto vietas, kuriose, Jūsų nuomone, gali būti pagerintos susisiekimo, judumo mieste sąlygos. Jūsų fotografijų, nuomonių ir pasiūlymų visada lauksime el. paštu zivile.zareckaite@jonava.lt, socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kas vyksta Jonavoje“, „Naujienos Jonavoje“.

Kontaktinis asmuo, iškilus klausimams, Jonavos rajono savivaldybės administracija, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Živilė Zareckaitė, el. p. zivile.zareckaite@jonava.lt, tel. (8 349) 501 73.  

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Užs.nr. 215