@ jonavoszinios.lt

Jonavos r. savivaldybė atlieka gyventojų nuomonės tyrimą. Dalyvaudami apklausoje Jūs turite unikalią galimybę išsakyti savo nuomonę Jonavos miestui ir rajonui svarbiais klausimais, iškelti problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus. Turima omenyje: švara, tvarka mieste, atliekų surinkimas, gatvių dangos būklė, kelių priežiūra, viešojo transporto reikalai. Taip pat galėsite tarti savo žodį dėl švietimo, kultūros ir laisvalaikio, sveikatos apsaugos kokybės ir daugelio kitų labai svarbių klausimų.

Apklausa vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendaciją dėl gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso skaičiavimo. Apklausą atlieka nepriklausomi tyrėjai.

Kaip rasti elektroninę anketą?

Tinklalapyje www.jonava.lt dešinėje pusėje pasirinkite nuorodą Jonaviečių pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas 2016.

Jonavos r. savivaldybės inf.