@ jonavoszinios.lt

Jonavos jaunimo mokyklos direktorius Rolandas Bulotas Vytauto Didžiojo universitete apgynė Socialinių mokslų daktaro disertaciją „Mokinių sąmoningumo jų teisių ir pareigų atžvilgiu ugdymas taikant dialogo ir reflektavimo principus jaunimo mokykloje“.

Šiame darbe buvo tirtas vaiko teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo sąmoningumo ugdymas jaunimo mokykloje kaip specifinėje aplinkoje, kurioje mokosi iš bendrojo ugdymo mokyklų „iškritę“ mokiniai ir dėl to nebetekę galimybės jaustis lygiaverčiais su kitais. Todėl tokiame kontekste vaiko teisės tampa lygiavertiškumą legemituojančių su kitais teisinių politiniu dokumentu.

Disertacijos tyrime buvo siekta aktualizuoti vaiko teisių ir pareigų santykį kaip resocializacijos veiksnį ir ugdomojo poveikio objektą. Laikyta, kad teisių ir pareigų turi būti mokoma ir a priori jos turi būti sėkmingai ugdomos, siekiant ne paprasto jų išmokimo, o įsisąmoninimo ir suvokimo, kitaip tariant, vaiko sąmoningumo. Šiame tyrime laikomasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje perteiktos vaiko teisių sampratos, tačiau dėl jaunimo mokyklų tikslų savitumo ir mokinių poreikio iš naujo socializuotis su vaiko teisėmis yra susiejamos atitinkamos jo pareigos. Vaiko teisės ir pareigos nagrinėjamos kaip sąveikaujančios, ir ši sąveika yra disertacijoje patvirtinamos sąmoningumo ugdymo programos pamatas.

Disertacinis tyrimas atskleidė kokiais būdais jaunimo mokykloje besimokantys mokiniai turėtų būti ugdomi, kad įsisąmonintų savo teises ir tinkamai vykdytų pareigas. Nustatyta, kad jaunimo mokyklų mokinių sąmoningumą veiksmingai padeda ugdyti dialogo ir reflektavimo metodais paremtos įvairios ugdymo strategijos: diskusijos aktualiomis temomis, probleminių įvykių aptarimas, filmų peržiūros, vaidybiniai žaidimai ir jų aptarimas, bendrų veiklų planavimas, atviras personalizuotas dialogas.

Jonavos jaunimo mokyklos bendruomenė sveikina R.Bulotą. Mokyklos vadovas visada palaiko ir paremia pedagogų tikslus bei siekius, suvokia mokytojų tobulinimosi esmę, nes tokiu būdu plėtojama ir gerinama mokykla bei skiriamos visos pastangos, kad mokykla išliktų ir dirbtų konkurencijos sąlygomis. 

Jonavos jaunimo mokyklos inf.