@ jonavoszinios.lt

Sausio 12-ąją Jonavoje lankysis energijos taupymo bei pastatų renovacijos ekspertai iš šešių ES valstybių. Atsakingas požiūris į gyvenamųjų namų modernizaciją, sėkmingas valstybinių institucijų ir privataus verslo bendradarbiavimai, greitai ir sklandžiai įgyvendinti projektai - visos šios sėkmės istorijos paskatino UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūros" (VIPA) atstovus svečiams Lietuvoje parodyti būtent Jonavą, siekiant įvertinti mūsų pažangą.

Į Lietuvą ekspertai atvyksta VIPA kvietimu Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Europe projekto „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (BUILD2LC) rėmuose. Mūsų šalyje lankysis specialistai iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kroatijos, Slovėnijos bei Švedijos. Nemokamo ir visuomenei atviro renginio metu sausio 10 – 11 dienomis Vilniuje ekspertai pristatys gerąsias pastatų energinio naudingumo didinimo ir finansų paieškos patirtis savo šalyse bei diskutuos apie galimybes ir pažangą Lietuvoje ir ES. Konferencijoje taip pat dalyvaus ministerijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, ekonomistai bei verslininkai.

Renginio metu taip pat bus aptartos teisinės kliūtys, šiandien vis dar stabdančios daugiabučių bei viešųjų pastatų modernizavimo procesą Lietuvoje. Pasak VIPA eksperto Justino Bučio pagrindinėmis problemomis įvardintina: poreikis keisti nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo reglamentavimo, tobulinti piniginių srautų keitimo vertybiniais popieriais reglamentavimą, inicijuoti savivaldybių galimybių skolintis energijos efektyvumo priemonėms pakeitimus ne tik Lietuvos, bet ir ES lygiu.

Viešųjų investicijų plėtros agentūros inf.