@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos rekomendacijas šalies savivaldybėms bei skatinimą užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą mieste, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą,  inicijavo Darnaus judumo Jonavos mieste plano rengimą (rengėjai – VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas).

Pagrindiniai plano tikslai - įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius, vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus mieste, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam transportui ar aplinką mažai teršiančiam transportui, subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, susisiekimo komunikacijas pritaikant keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams, plėtoti teikiamas transporto paslaugas ir didinti jų veiksmingumą, didinti miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą, mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą. Plane atlikta esama judumo situacijos analizė, plano teminių dalių analizė bei pateikti judumo mieste variantai iki 2030 m. ir veiksmų planas iki 2020 m.

Remiantis Jonavos miesto darnaus judumo plano komiteto, sudaryto 2016 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimu Nr. 1TS-132, protokoliniu sprendimu, yra pritarta parengtam Jonavos miesto darnaus judumo planui.

Visuomenė su šiuo planu gali susipažinti savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.jonava.lt, Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, 202 kab., taip pat visuomenė iki 2017 m. vasario 4 d. gali el. paštu zivile.zareckaite@jonava.lt arba raštu Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Žeimių g. 13, Jonava (Asmenų aptarnavimas, I aukštas) teikti pasiūlymus ir prašymus dėl plano sprendinių. Kontaktinis asmuo, iškilus klausimams, –

Jonavos rajono savivaldybės administracija, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Živilė Zareckaitė, el. p. zivile.zareckaite@jonava.lt, tel. (8 349) 501 73.

Taip pat informuojame, kad 2017 m. vasario 8 d. 9.30 val. Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, Jeronimo Ralio salėje bus rengiamas viešasis pristatomasis Jonavos miesto darnaus judumo plano posėdis bei supažindinama su komiteto protokoliniu sprendimu dėl visuomenės pateiktų pasiūlymų tikslingumo.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Jonavos r. savivaldybės administracijos inf.