@ jonavoszinios.lt

Jonavoje bedarbių procentas yra didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis, pranešė Jonavos darbo birža. Tiesa, nors darbdaviai vis dažniau siūlo didesnį nei minimalų atlygį, tačiau yra ir tokių, kurie darbuotojams gali mokėti tik vadinamąjį minimumą. Į viršų šoktelėjus kainoms išgyventi už tokią sumą – sudėtinga. Antra vertus, nėra teisinga manyti, jog Jonavoje nėra norinčių dirbti žmonių: dėl vienos darbo vietos naujai atidarytoje degalinėje STATOIL varžėsi 15-20 kandidatų. Nemažai norinčiųjų dirbti sulaukia ir kitos atrankas skelbiančios įmonės - UAB "LIDL Lietuva", "Lonas". 

Kaip „Jonavos žinioms“ sakė degalinių tinklą „Statoil“ valdančios įmonės atstovai, įmonėje vidutinis darbo užmokestis siekia 967 eurus.

„Iš tiesų buvome maloniai nustebinti palyginti dideliu kandidatuojančių asmenų skaičiumi, kandidatų tikrai netrūko, tad pakankamai greitai susirinkome puikią degalinės komandą. Ir vis dar žmonės klausia – ar neatsirado laisvų darbo vietų, palieka savo gyvenimo aprašymus ateičiai. Atrankų metu turėjome apie 15-20 kandidatų į vieną vietą“, - sakė komunikacijos atstovė Indrė Česūnienė.

Su darbuotojų stygiumi nesusidūrė ir prekybos centras „LIDL“.

„Formuojant parduotuvės kolektyvą Jonavoje kandidatų nestigo – žmonės noriai pretendavo į mūsų siūlomas pozicijas. Parduotuvių darbuotojams siūlome didesnį nei rinkoje siūlomą vidutinį atlygį už panašaus pobūdžio darbą: parduotuvių, įsikūrusių ne Vilniuje, darbuotojams mokama 3,33 Eur už valandą iki mokesčių, o darbo sutartyse numatytas kasmetis atlyginimo augimas.

Džiaugiamės ne tik galėdami patraukti motyvuotus žmones, bet ir pelnyti jų pasitikėjimą ir lojalumą. Pernai mūsų bendrove tapo socialinės iniciatyvos „Aš myliu savo įmonę“, kurioje pretendentus teikia ir už juos balsuoja darbuotojai, laimėtoja didžiųjų įmonių kategorijoje. Šiemet vykusiuose portalo „CV-Online“ inicijuotuose „Top darbdavio-2016“ rinkimuose bendrovė „Lidl Lietuva“ pelnė pirmąją vietą prekybos bei trečiąją vietą – „Top darbdavio“ kategorijoje“, - sakė UAB „LIDL :ietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamente.

Tuo tarpu bendrovės „Lonas“ vadovas Domas Jakutis sako, jog rasti gerą būsimą darbuotoją, kuris šiuo metu bedarbis yra sunku, tačiau kandidatų, norinčių dirbti įmonėje, nestinga.

„Todėl ieškant specialisto dažnai konkuruojame ir su kitomis Jonavos įmonėmis.  Miestas mažas, todėl greitai darbuotojai randa pas ką paklausti kokia situacija įmonėje, ar draugiškas kolektyvas, ar sunkus darbas. „Lono“ grupės įmonių reputacija tikrai gera, todėl mums vis dar pavyksta pritraukti į komandą puikių narių. Tiesa, nėra tekę vienu kartu priiminėti 15-20 žmonių. Manau būtų tikrai nelengva.

Į mažiau kvalifikuotą darbo vietą kandidatų būna 30 ir daugiau. Priklauso nuo metų laiko. Bet iš to kiekio motyvuoti ir žvalūs būna tik 5-7 kandidatai.

Kartais tik keli yra verti antro darbo pokalbio. Ieškant specialisto su darbo patirtimi sunkiau. Ypač vyrų. Moterų būna daug puikių kandidačių, kurios kandidatuotų į bet kokį administracijos darbą nepriklausomai nuo savo prieš tai buvusio darbo pobūdžio. Atlyginimo vidurkis mūsų įmonėje -705 eurų“, - kalbėjo D.Jakutis.

Kur kas sunkiau rasti IT specialistus. Pasak „Lono“ atstovų, Jonavoje žmonių, turinčių patirties IT srityje, skaitmeninėje rinkodaroje praktiškai nėra.

„Jei žmogus sugeba atlikti 1/5 tai darbo specifikai skirtų užduočių - jis laiko save kvalifikuotu specialistu. Tuomet paprasčiausiai belieka rinktis žmogų ne pagal įgūdžius, o jo būdą, asmenybę ir charakterį su tikslu išsiugdyti specialistą ateity.  Per paskutinę darbuotojų paiešką į administraciją turėjom maždaug tokį pasiskirstymą – 50 proc. jonaviečiai, o 50 proc. - iš kitų miestų“, - kalbėjo bendrovės atstovai.  

- Kiek šiuo metu Jonavoje yra bedarbių? Kaip atrodome bendrame šalies kontekste?, - „Jonavos žinios“ paklausė Jonavos darbo biržos vedėjos Nijolės Jeremičiūtės.

-2017 m. balandžio 1 dieną Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriuje buvo registruotas 2501 bedarbis, nedarbo lygis (procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų) siekė 9,5 proc., kai tuo tarpu Kauno regione nedarbo lygis buvo 7,5 proc., o Lietuvoje – 8,3 proc. Nors bendras nedarbo lygis yra kiek aukštesnis, jaunimo iki 29 m. nedarbas Jonavoje sutampa su Lietuvos ir yra 4,5 proc. (Kauno regione jaunimo nedarbas mažesnis ir tesiekia 3,9 proc.)

- Kokios Jonavos įmonės yra populiariausios, t.y. kur žmonės labiausiai nori dirbti?

-2017 m. pirmąjį ketvirtį Jonavoje daugiausiai asmenų įsidarbino prekybos ir medienos pramonės įmonėse.  

- Ar yra įmonių, kurioms rasti darbuotojų yra sunku ir bedarbiai patys nenori ten dirbti? 

-Sunku rasti tų profesijų darbuotojų, kurių trūksta visoje šalyje. Pavyzdžiui, Jonavoje nuolat ieškoma tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, tačiau šį trūkumą sprendžiame organizuodami profesinio mokymo priemonę, kurios metu darbo ieškantys asmenys gali įgyti reikiamas kompetencijas ir kvalifikaciją. Per pirmąjį šių metų ketvirtį 105 asmenys jau pasinaudojo šia galimybe.

- Kokių specialybių bedarbių yra daugiausiai? 

-2017 m. balandžio 1 dieną didžioji dalis darbo ieškančių asmenų buvo kvalifikuoti. 15, 8 proc. turėjo aukštąjį (universitetinį ir neuniversitetinį) išsilavinimą,  36,9 proc. vidurinį su profesine kvalifikacija, 9,6 proc. pagrindinį su profesine kvalifikacija, 1,7 proc. pradinį su profesine kvalifikacija. 36 proc. darbo ieškančių asmenų neturėjo jokios kvalifikacijos.

Daugiausia yra registruota traktorininkų, virėjų, siuvėjų, apdailininkų, elektromonterių, tačiau tik dalis jų pageidauja dirbti pagal paminėtas profesijas.

Per trečiąjį šių metų mėnesį Jonavoje įdarbinta 316 darbo ieškančių asmenų. Per pirmąjį ketvirtį į darbo rinką sugrįžo 805 darbo biržoje registruoti asmenys. Didžioji dalis asmenų įdarbinta pagal neterminuotas darbo sutartis.

-Kiek yra ilgalaikių bedarbių? Kiek - jaunų? 

-Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriuje 2017 m. balandžio 1 dieną buvo registruotas 761 ilgalaikis bedarbis. Iš jų tik 27 asmenys iki 25 metų amžiaus, kurie darbo ieško ilgiau nei 6 mėnesius, 734 asmenų darbo paieška trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Jaunuolių nuo 16 iki 29 metų registruota 349.

- Kai kurių įmonių atstovai teigia, jog darbo biržoje esantys žmonės yra nemotyvuoti ir visai nenori dirbi? Jūsų nuomone, ar tai - tiesa? 

-Darbo biržoje registruojami darbo ieškantys asmenys, o priežastys, dėl kurių jiems nepavyksta grįžti ir integruotis į darbo rinką, gali būti labai įvairios. Susiduriame ir su motyvacijos, ir su socialinių įgūdžių stokojančiais, taip pat - su priklausomybėmis sergančiais asmenimis. 

-Kiek šiuo metu Jonavos rajone yra registruota laisvų darbo vietų? Kokios jos? 

-Per trečiąjį šių metų mėnesį Jonavos rajone užregistruotos 329 laisvos darbo vietos. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį – 800. Šiuo metu daugiausia darbo vietų Jonavos rajone siūloma kvalifikuotiems siuvėjams, elektrikams, pardavėjams, virėjams, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams bei pagalbiniams darbininkams.

-Kokią sąlygas, kalbant apie atlyginimus, žada darbdaviai? Ar jonaviečiai darbdaviai moka minimalius darbo užmokesčius? Ar didesnius? 

-Per 2017 metų pirmąjį ketvirtį 21,4 proc. skelbiamų laisvų darbo vietų nurodytas minimalus atlyginimas nuo 380 Eur iki 1500 Eur (minimalų atlyginimą siūloma 7,6 proc., o didesnį – 13,8 proc. laisvų darbo vietų), 10 proc. įmonių nurodo vidutinį atlyginimą, kurio dydis patenka į intervalą nuo 380 Eur iki 1300 Eur. Iš pateiktos statistikos matyti, jog tikrai yra darbdavių, mokančių didesnį darbo užmokestį.

-Jei žmogui siūlomas minimalus darbo užmokestis, ar lengva į tokią poziciją rasti darbuotoją? Ką sako patys bedarbiai: ar įmanoma pragyventi "už minimumą"? 

-Įvertinus tai, jog daugiausia darbo vietų siūloma kvalifikuotiems specialistams, matyti, kad būtent jų, o ne nekvalifikuotų darbuotojų poreikis yra didžiausias.

Sunkiausia rasti labiausiai trūkstamų profesijų darbuotojus, o kalbant apie atlygį už darbą, greičiau pavyksta užpildyti laisvas darbo vietas, kur darbdaviai siūlo didesnį nei 380 Eur, darbo užmokestį.