@ jonavoszinios.lt

„Kuo daugiau veiki, tuo daugiau suspėji“ – teigia jonavietis Matas Ažukas, dar neseniai baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją ir pasirinkęs privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje,  š.m. Vaidoto mechanizuotosios pėstininkų bataliono NPPKT karys j.eil. M. Ažukas atstovavo Lietuvai tarptautinėje Model European Parliament sesijoje, kuri vyko lapkričio 4-11 dienomis Suomijos Sostinėje Helsinkyje.

,,Debatuoti užsienio kalba, rašyti rezoliucijas tam tikra tema, išgirsti skirtingų šalių atstovų nuomonę įvairias klausimais - tai  nuostabi tarptautinė patirtis, kurios gali pasisemti tokiose tarptautinėse sesijose kaip MEP ar MUN“, - sako karys M. Ažukas.

Dar prieš pasirinkimas pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, jaunuolis jau aktyviai veikė jaunimo sektoriuje, buvo Lietuvos mokinių parlamento ir Lietuvos moksleivių sąjungos narys, dalyvavo tokiose projektuose, kaip „Moksleiviai į Vyriausybę“ Krašto apsaugos ministerijoje, „Model United Nations“ Varšuvoje ir Niujorke, organizavo jaunimui skirtas konferencijas saugumo tematika, yra Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos valdybos narys.

„Tarptautinėje sesijoje, delegatai iš visos Europos dirbo 10 skirtinguose komitetuose, man garbė Lietuvai atstovauti teko piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, kovos su masiniu elektroniniu nusikalstamumu klausimu. Po keturias dienas vykusių karštų ir įtemptų debatų komitetuose užbaigėme rezoliuciją, pateikdami problemų sprendimus. Generalinėje sesijos Asamblėjoje, už mūsų rezoliuciją balsavo dauguma, ji išsiųsta į Europos Parlamentą“, - džiaugiasi jonavietis M. Ažukas.

Beje, lankėmės Lietuvos ambasadoje Helsinkyje. Ambasadorius V.Sarapinas, dar prieš pradedant ambasadoriaus tarnybą Suomijoje, buvo paskirtas vyriausiuoju patarėju bei Valstybės gynimo tarybos sekretoriumi, todėl buvo malonu pabendrauti ne tik apie Suomijos karines pajėgas, bet ir aptarti nacionalinio saugumo klausimus“.

Vaidoto mechanizuotosios pėstininkų bataliono NPPKT karys j.eil. M. Ažukas  dėkingas Vaidoto mechanizuotosios pėstininkų bataliono vadovybei už pasitikėjimą. Dėkingas Nacionaliniam kibernetikos saugumo centrui už praplėstą akiratį kibernetikos srityje ir už žinias, kurias panaudojo sesijos metu. Dėkingas  Jonavos rajono savivaldybės Merui Eugenijui Sabučiui.

Jonavietis tiki, kad tai dar vienas žingsnis pirmyn, ateityje krypstant link diplomatinio ir tarptautinių santykių darbo.

 

Model European Parliament yra nepelno siekianti , nešališkos lyderystės programa jaunimui ES valstybėse narėms, šalims-kandidatėms.  Programos tikslas - kartu su rytdienos Europos sprendimų priėmėjais susidomėti ir gebėti spręsti aukšto lygio tarptautinius klausimus.  Suteikti jaunimui žinias apie Europos Sąjungos institucijas, politiką bei sprendimų priėmimo tvarką, Europos integracijos procesus.