@ jonavoszinios.lt

„Esu priešmokyklinio amžiaus mergaitės mama. Bene arčiausiai namų artimiausia pradinė mokykla yra Jonavos pradinė mokykla, į kurią ruošiuosi užrašyti savo būsimą pirmokėlę.

Tačiau kelia nerimą ne tik man, kad šioje mokykloje jau kelis metus vyksta keisti dalykai: vienais metais išardyta klasė, tėvai skubiai turėjo pasirūpinti, kur juos priims, kitais metais vėl ta pati situacija, 3-aisiais metais išvis mokytoja su visa klase išėjo į kitą mokyklą, tas pats įvyko ir 4-ais metais.

Nemanau, kad mokytojos išeina šiaip sau, tam yra priežastis.

Nejaugi Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai ar meras to nemato, ir kodėl nieko nedaroma?

Dėl blogos vidinės aplinkos kenčia dirbančios mokytojos ir juo labiau mokinukai. O mes, tėvai, nežinome nei ko laukti, nei ko tikėtis, kai vyksta tokie dalykai“, - rašo jonavietė (vardas ir pavardė red.žinomi).

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas: „Mūsų šalyje tėvai gali laisvai rinkti savo vaikams ugdymo įstaigą, kuri geriausiai tenkina tiek vaikų, tiek tėvų poreikius. Ši pasirinkimo laisvė įteisinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kurio 20 straipsnis sako, jog ,,tėvai, globėjai, rūpintojai turi teisę... savo vaikams laisvai parinkti valstybinę ar nevalstybinę švietimo įstaigą.“

Vaikų perėjimo mokytis iš Jonavos pradinės mokyklos į kitą ugdymo įstaigą atvejis rajono savivaldybei yra žinomas, buvo nagrinėtos to priežastys, gilintasi į įstaigos vidaus mikroklimato ir ugdymo kokybės santykį.

Manome, kad vaikų ugdymui minėtoje įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos. Tai liudija mokinių pasiekimai tiek bendrojo, tiek neformaliojo ugdymo srityse.

Kolektyve dirba vaikams atsidavę pedagogai, įstaigoje sukurta jauki aplinka. Mokyklos administracijai rekomenduota didesnį dėmesį atkreipti į sveiko mikroklimato kūrimą įstaigoje“.

Jonavietės laiškas buvo išsiųstas ir Jonavos pradinės mokyklai, tačiau mokyklos administracija savo komentaro nepateikė.