@ jonavoszinios.lt

Jonavietė klausia, ar Šmatų kapinėse galima perimti seną, ilgą laiką neprižiūrimą kapavietę savo reikmėms. Šmatų kapines prižiūrinčios bendrovės atstovų teigimu, dažnai asmenys savo artimuosius laidoja šeimos kapavietėse, tačiau yra ir tokių, kurie dar neturi šeimos ir artimųjų amžinojo poilsio vietos.

Pasak bendrovės „Jonavos paslaugos“  direktoriaus pavaduotojo komunaliniam ūkiui  Ričardo Labogos, kapinėse kapavietės skiriamos neatlygintinai pagal bendrą eilės tvarką. Procedūra nesudėtinga, tereikia parašyti prašymą bei pateikti artimojo mirties liudijimą.

Tačiau kiek sudėtingesnė ir ilgesnė procedūra, jei nusprendėte užimti svetimą, tačiau ilgą laiką neprižiūrimą kapavietę.

Pavyzdžiui senosiose Šmatų kapinėse nauji kapaviečių sklypai nebeformuojami, tačiau čia galima atrasti itin senų, neprižiūrimų kapų. Šių metų pradžioje Vyriausybė pritarė siūlymui patikslinti kapaviečių priežiūros tvarką ir pakeitė Kapinių tvarkymo taisykles. Dabar jos aiškiai reglamentuoja kapaviečių pripažinimą neprižiūrimomis ir teisės jas prižiūrėti suteikimą.

Iki šiol sprendimą paskelbti kapavietę neprižiūrima dažniausiai priimdavo vienas savivaldybės įgaliotas asmuo.

Be to, nebuvo aiškių kriterijų nustatyti, ar kapavietė tvarkoma. Pagal dabartinę tvarką kapavietė laikoma netvarkoma, kai ja niekas nesirūpino mažiausiai dvejus metus.  Apie kapavietės būklę turės spręsti savivaldybės sudaryta speciali komisija, kuri dvejus metus privalo stebėti, ar kapavietė tvarkoma. Ši komisija turės priimti sprendimus dėl neprižiūrimos kapavietės statuso suteikimo ir kapo identifikavimo.

Gauti kapavietę sau pačiam nėra galimybės, pirkimas – pardavimas nevykdomas. Visais atvejais kapavietės suteikiamos neatlygintinai ir tik pateikus artimojo mirties liudijimą bei prašymą.

Jonavoje susimokėti už amžinojo poilsio vietą teks tik tuomet, jei pageidausite mirusiojo pelenus laikyti kolumbariume.

Vyriausybei patikslinus kapaviečių priežiūros tvarką, savivaldybėms pavesta registruoti neprižiūrimus kapus ir viešinti informaciją apie juos internete.

Jeigu kapavietė netvarkoma, jos priežiūra ir teisė joje laidoti atiteks kitiems asmenims.

Neprižiūrimose kapavietėse žmogaus palaikus galima laidoti praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos ir tik gavus leidimą.