@ jonavoszinios.lt

Dėl naujų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių formavimo 2017-2018 m. m.,  vaikų registracija į darželius iki 2017 m. vasario 10 d. nevyks.

Pranešimai apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes tėvams (globėjams) bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.