@ jonavoszinios.lt

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba informuoja, kad į 2017 metų šaukiamųjų sąrašą galėjo pakliūti ir pavienių, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą jau atlikusių asmenų, tačiau jie nebus šaukiami.

„Atsiprašome, kad dėl žmogiškųjų faktorių, į šių metų šaukimo sąrašus per klaidą galėjo patekti privalomąją pradinę karo tarnybą jau atlikusių asmenų. Patvirtiname, kad tokie asmenys tikrai nebus šaukiami, o jų statusas sąraše bus atnaujintas, pažymint, kad karo prievolininkas - atlikęs tarnybą. Šaukimo procesui tai įtakos neturės“, - sakė Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininkas pulkininkas Arūnas Balčiūnas.

Pasak Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovų, tokie asmenys į sąrašą galėjo patekti dėl to, kad ne visi tarnybą anksčiau atlikusių jaunuolių duomenys laiku pateko į personalo valdymo informacinę sistemą.

Šiuo metų vyksta informacijos patikrinimas, kiek tokių asmenų galėjo pakliūti į sąrašus. Jei tokių atvejų pasitaikys, atitinkamai prie jau tarnybą atlikusių, bet sąraše esančių asmenų statuso bus atnaujinama informacija.

Į šaukiamųjų sąrašus taip pat pakliuvo ir asmenys, besimokantys užsienio aukštosiose mokyklose, nes užsienio mokymosi įstaigos nėra įpareigotos teikti duomenis Lietuvai apie studijuojančius. Užsienyje studijuojantys karo prievolininkai turi pateikti mokymosi įstaigų patvirtintas pažymas apie studijas su vertimu į lietuvių kalbą. Dokumentai turi būti pristatyti į juos šaukiančius Regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ar poskyrius asmeniškai arba per kitus asmenis.

Kariuomenės atstovai primena, kad tikrindami savo duomenis 2017 m. šaukiamųjų sąraše, karo prievolininkai turi atidžiais tikrinant savo duomenis šaukiamųjų sąraše, taip pat tiksliai suvesti savo vardą, pavardę ir paskutinius asmens kodo skaitmenis.

Iškilus neaiškumams, pašome skambinkite nemokamu tel. 8 800 12340 arba šaukiamųjų sąraše nurodytais Regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrių numeriais.

KAM inf.