Nuo pat rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo vidurio pirmą kartą mieste vyko Jonavos seniūnaičių rinkimai. Po jų Jonavoje savo veiklą turėtų pradėti net 13 seniūnaičių – bendruomenės atstovų. Juodmenos seniūnaitijoje, kurios teritorija aprėpia A. Kulviečio g., Erdvės g., Joninių g., Kiemo akl., Kosakovskių g., Laisvės g., P. Vaičiūno g., Sodžiaus g., Žemaitės g. neporinių namų 5-9, Žvejų akl. gatves, seniūnaičiu išrinktas Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, Susisiekimo ministro visuomeninis patarėjas, socialdemokratas  Erlandas Andrejevas. “Mano tikslas – visapusiškas seniūnaitijos gyventojų interesų atstovavimas įvairiais lygmenimis, sprendžiant visus klausimus – tiek aplinkos, tiek buitinius, tiek socialinius – visus, kurie gyventojams bus svarbūs ir aktualūs“, - sako E. Andrejevas, klausiamas apie naujas jam patikėtas pareigas.

@ jonavoszinios.lt

-Seniūnaičių rinkimai jau praėjo. Kai kurie miestiečiai šiuos rinkimus kritikuoja – esą jie buvo netinkamai organizuoti. Ką manote Jūs?

-Miesto seniūnaičių rinkimai Jonavoje vyko pirmą kartą, vadovautasi Jonavos rajono savivaldybės tarybos priimta tvarka, manau, ji galbūt labiau pritaikyta kaimo seniūnaitijoms. Iš tiesų, trūkumų būta. Pvz., pats balsavimo laikas, kada žmonės galėjo ateiti ir rinkti, nebuvo optimalus – nuo 13 iki 16 val. Tokiu metu dirbantys žmonės sunkiai rastų galimybę palikti tiesioginę darbo vietą ir atvykti i savivaldybę. Kitas neišspręstas dalykas – jei seniūnaitijoje yra tik vienas kandidatas, jis automatiškai tampa seniūnaičiu. Antra vertus, jei daugiau nėra norinčių ar galinčių tam tikroje teritorijoje seniūnaičio pareigas užimti žmonių, nieko čia neprigalvosi... Manau, nereik daryti globalios tragedijos dėl pačių seniūnaičių rinkimų nesklandumų – iš klaidų pasimokyta ir, manau, kitąsyk viskas vyks geriau. Įvertinkime ir tai, kad tokie rinkimai mieste buvo pirmą kartą, todėl, užuot dejavus, kas buvo blogai, reiktų teikti siūlymus administracijai ir tarybai dėl rinkimų organizavimo gerinimo.

-Viešojoje erdvėje buvo ir tokių nuomonių, jog jums, kaip tarybos nariui, nederėtų seniūnaičių – bendruomenės atstovų – rinkimuose dalyvauti, nes jau ir taip esate išrinktas būti visų jonaviečių atstovu rajono savivaldybės taryboje....

-Iš tiesų tokia nuomonė gali susidaryti, bet, pažvelgus giliau, seniūnaičio pareigas pirmiausiai sieju su atsakomybės prisiėmimu už teritoriją ir aplinką, kurioje gyvenu. Juk kandidatuoti į seniūnaičio pareigas galėjo bet kuris aktyvesnis mano seniūnaitijos pilietis. Tačiau kandidatų atsirado vos du... Taip, taryboje atstovauju jonaviečių interesus, bet šiuo atveju tarybos nario ir seniūnaičio pareigos nesikerta. Abiem atvejais tai rimtas įpareigojimas dirbti vardan mūsų miesto gyventojų. Man pačiam, kaip politikui ir sąmoningam jonaviečiui, būtų labai malonu, jei rastųsi kuo daugiau žmonių, norinčių prisiimti atsakomybę, drįstančių bendradarbiauti su rajono valdžia, savivaldybės administracija, kitomis institucijomis vardan to, kad mūsų gyvenamojoje aplinkoje mažėtų visokeriopų problemų. Tačiau situacija yra kiek kitokia. Bet ji pamažu keičias.

Aš pats į naujas pareigas žiūriu rimtai – jei žmonės mane išrinko, vadinasi, negaliu paminti jų pasitikėjimo. Be to, rajono taryboje dirbu Kaimo reikalų komitete, iki šiol privalėjau labiausiai gilintis būtent į kaimiškų teritorijų reikalus, o dabar turėsiu tiek pareigą, tiek teisę kuo plačiau susipažinti su mano atstovaujamos seniūnaitijos situacija, ieškoti būdų jai gerinti. Tai tik padės įgyvendinti mano, kaip gyventojų išrinkto atstovo savivaldybės taryboje, pareigas. Todėl jokio kriminalo tame, jog esu ir tarybos narys, ir seniūnaitis, nematau.

-Kokių „seniūnaitiškų“  darbų artimiausiu metu ketinate imtis?

-Pirmiausia ketinu „išsigryninti“ konkrečias mano atstovaujamos seniūnaitijos problemas, tam tikrai skirsiu ir laiko, ir jėgų.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme aiškiai apibrėžtos seniūnaičio pareigos. Svarbu, kad gyventojai jas žinotų. Seniūnaitis  atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose; skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą; prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais. Noriu pabrėžti, kad seniūnaitis nėra tas, kuris viską daro už gyventojus, bet daro kartu su gyventojais.

Noriu paprašyti mano seniūnaitijos gyventojų nesidrovėti ir, jei tik jie mato kokią nors bėdą, problemą, arba priešingai - turi idėjų, turi kuo pasidžiaugti – tegu drąsiai su manim susisiekia. Aktyviai bendrauju socialiniuose tinkluose, nesunkiai rasite mane juose įvedę vardą ir pavardę. Noriu, kad tarp manęs ir gyventojų vyktų nuolatinis bendravimas. Vienas tikrai nieko nepadarysiu, nes vienas lauke – ne karys. Todėl man reikalinga žinoti gyventojų nuomonę, jausti jų nuotaikas. Seniūnaičio pareigas užimsiu du metus, per juos norisi padaryti apčiuopiamų dalykų, todėl kviečių Juodmenos seniūnaitijos gyventojus būti drąsius ir aktyvius – kartu išnaudokime  seniūnaičio pareigybę savo gyvenamai aplinkai tobulinti!

Užs.Nr. 039