@ jonavoszinios.lt

Šiandien, Jonavos sporto arenoje surengta dviguba šventė: Jonavos Socialinių paslaugų centro įkūrimo dešimtmetis ir Lietuvos socialinių darbuotojų dienos minėjimas.

Lietuvoje socialinio darbo profesija atsirado atkūrus Nepriklausomybę. Vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, savivaldybėse steigėsi naujo tipo socialinių paslaugų įstaigos. 

Jonavos savivaldybėje 2006 m. rugsėjo mėn. priimtas sprendimas dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro įsteigimo nuo 2007 m.  sausio 1 d.  Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Jonavos rajono savivaldybė paskelbta problemine teritorija – rajone identifikuotas ryškus socialinių paslaugų poreikis. Tuomet ir įvyko didysis lūžis, kai keli savivaldybės paramos skyriuje dirbantys lankomosios priežiūros specialistai buvo perkelti į naujai įkurtą Socialinių paslaugų centrą.

Tuomet suformuoti pirmieji centro veiklos tikslai, orientuoti į nestacionarių socialinių paslaugų teikimą, priartinant specialistų pagalbą prie neįgalių, pagyvenusių, vienišų žmonių gyvenamosios vietos. 

Dešimties metų veiklos laikotarpyje vykę pokyčiai sąlygojo Socialinių paslaugų centro veiklos plėtrą – vystėsi teikiamų paslaugų spektras, išaugo tikslai. Šiandieninio Socialinių paslaugų centro tikslas -   teikti kokybiškas, prieinamas ir kompleksines  paslaugas visiems savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės atskirties grupėms (nuo mažiausio iki seniausio), užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. 

Dvigubos šventės metu, šiandien, Jonavos rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti Jonavos rajono socialiniai darbuotojai: 

Jonavos globos namų darbuotojos – už ilgametį sąžiningą ir nuoširdų  darbą:

Vilija Lucinavičienė – socialinio darbuotojo padėjėja; Marytė Čiuplienė – socialinio darbuotojo padėjėja; Alma Tomienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro darbuotojai:

Rasa Baniulienė – socialinė darbuotoja, už asmeninę iniciatyvą, nuoširdumą, kantrybę, rūpestingumą ir kokybišką darbą; Rasa Juškienė – socialinio darbuotojo padėjėja, už kūrybiškų, originalių ir vertingų idėjų įgyvendinimą; Ernestas Žentelis – socialinio darbuotojo padėjėjas, už kantrybę, aktyvumą, neišsenkančias žinias ir darbščias rankas.

Jonavos rajono vaikų globos namų darbuotojos – už energiją,  šilumą, begalinę kantrybę, dėmesingumą, toleranciją ir pakantumą, teikiant pagalbą ir dovanojant viltį likimo nuskriaustiems vaikams: Jolita Kiškienė – socialinio darbuotojo padėjėja; VitalijaVaineikienė – socialinė darbuotoja; Inga Nacevičiūtė –  socialinio darbuotojo padėjėja; Aušra Navikaitė – socialinio darbuotojo padėjėja.

Jonavos socialinių paslaugų centro darbuotojos – už ilgametį sąžiningą ir nuoširdų  darbą: Angelė Masiukienė –  socialinių paslaugų į namus skyriaus vedėja; Giedrė Gailiauskaitė – bendrų socialinių paslaugų skyriaus vedėja; Albina Grinevičienė – specialiųjų poreikių nustatymo ir darbo su neįgaliaisiais specialistė; Ramunė Kontautaitė – socialinė pedagogė; Svetlana Bagdonavičienė – individualios  priežiūros specialistė.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ darbuotojos – už sąžiningą ir nuoširdų  darbą: Rima Naruševičienė – socialinio darbuotojo padėjėja; Julė Kuliavienė – socialinė darbuotoja.

Jonavos nakvynės namų darbuotojs – už ilgametį darbą, nuoširdumą ir kantrybę: Genovaitė Norvilienė – socialinio darbuotojo padėjėja.        

Indrė Skistimienė –  Labdaros ir paramos fondo „Gerumo sparnai“ savanorė, už nuoširdų darbą, kantrybę, pagalbą stokojantiems ir alkstantiems.