@ jonavoszinios.lt

Informuojame, kad, 2017 m. kovo 1 d. duomenimis, miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse (1,5-6 metų vaikams) laisvų vietų nėra.

Informaciją apie naujai suformuotas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes ir laisvas vietas jose 2017-2018 m. m. bei centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką rasite reklaminiame skydelyje 

 http://jonavosdarzeliai.lt/index.php?2025516394

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvai (globėjai), kurių vaikai priimti į naujai suformuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2017- 2018 m. m., kviečiami patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti visus reikiamus dokumentus švietimo įstaigos direktoriui. Nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų dokumentų, vaikas neteks vietos grupėje.                                               

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.