@ jonavoszinios.lt

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 13 B-2093 Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 str. 1 dalimi, Kelių priežiūros tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155, 5.3 punktu, LR aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823, patvirtinto Apvaliosios medienos gabenimo aprašo 19 ir 20 punktais, nustatė laikotarpį, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė, – nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. (pasikeitus gamtinėms sąlygoms, laikotarpis, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė, gali būti keičiamas).

Apvalios medienos siuntėjai įpareigojami apie šiuo laikotarpiu planuojamą gabenti medieną ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo Jonavos r. savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje bus vykdomas apvalios medienos pakrovimas, raštu ar elektroniniu paštu pateikti informacinį pranešimą, laikantis aplinkos ministro patvirtinto Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo 20 p. nustatytos tvarkos.

Nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. apribojamas  sunkiasvorio transporto priemonių, transporto priemonių junginių, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė nei 8 tonos, eismas Jonavos r. savivaldybės vietinės reikšmės keliuose. Nurodytą ribojimą viršijančioms transporto priemonėms eismas vietinės reikšmės viešaisiais ir vidaus keliais galimas tik gavus raštišką vietos seniūno leidimą.

Taip pat patvirtintas leidimų važiuoti sunkiasvorėms transporto priemonėms, kai vietinės reikšmės keliais ribojamas eismas transporto priemonėms,  kurių bendra masė didesnė kaip 8 tonos, išdavimo tvarkos aprašas.

Sugadinus kelią, vežėjai ar medienos siuntėjai įpareigojami jį per vieną mėnesį atstatyti ir apie atstatymo darbų pabaigą informuoti leidimą išdavusią instituciją.

Jonavos r. savivaldybės administracijos inf. 

​alfa.lt nuotrauka