@ jonavoszinios.lt

"Taurostos gatvė yra Jonavos miesto pakraštyje, vaizdingame Neries upės krante. Netoliese yra parkas, kuriame miesto gyventojai mėgsta vasaroti. Minėtas miesto parkas ir Taurostos gatvės gyventojų gyvenamieji namai pasiekiami vieninteliu susisiekimo keliu – dviračio takeliu, kuris per daugelį metų sutrupėjo, tapo duobėtu ir nelygiu. Šiuo dviračių takeliu naudojasi ir miesto gyventojai-dviratininkai, ir Taurostos gatvės gyventojai, transporto priemonėmis vykstantys į savo namus ir iš namų, atsivežantys didesnėmis mašinomis malkas bei kviečiasi prie namų reikalingą techniką. Važiuoti į bet kurį Jonavos rajone esantį kaimą yra daug lygiau ir tvarkingiau, nei patekti į Jonavos mieste prie Neries upės esančią Taurostos gatvę.

Nuo 2007 metų šios gatvės gyventojai rašė ne vieną raštą tuometiniam miesto merui B.Liutkui. Į visus teiktus prašymus dėl Taurostos gatvės išasfaltavimo buvo gauti atsakymai, kurie nedžiugino gatvės gyventojų, nes pažadai taip ir liko pažadais: 2008 metais atsakė, kad projektas rekonstrukcijai bus užsakytas 2009 metais, į 2010 metų prašymą pažadėta darbus atlikti pagal galimybes. 2011 metų pavasarį dabartinis meras M.Sinkevičius net suorganizavo išvažiuojamąjį pasitarimą probleminėse miesto vietose. Savivaldos delegacija atvyko ir į Taurostos gatvę, susitiko su gatvės gyventojais ir pažadėjo pagerinti susisiekimo sąlygas. Tačiau pažadai taip ir liko neištesėtais  pažadais.

Gatvės gyventojai savo jėgomis kiekvienais metais bando išlyginti atsirandančias duobes dviračių takelyje, nupjauti pakelėje esančią žolę, pragenėti medžius. Nors už tai turėtų būti atsakingos vietos institucijos, prižiūrinčios visas kitas miesto gatves, jų apšvietimą. Turime juk ir Jonavos miesto seniūną.

Gražu, kai galime pasidžiaugti gražėjančia ir besipuošiančia Jonava.

Tačiau liūdna, kad  praėjo aštuoneri metai, kai šios gatvės gyventojai maitinami pažadais. Gal Taurostos gatvė jau Jonavos miestui nebepriklauso ir  šiai gatvei netiktų Jonavos informacinis ženklas ,,gražėjanti ir besipuošianti Jonava‘‘.  

Nors joje gyvena tie patys mokesčių mokėtojai, kaip ir kitose miesto gatvėse, tie patys rinkėjai, kurie atiduodami savo balsą tikisi, kad ir jie gali turėti tvarkingą privažiavimą į namus, sutvarkytas miestui priklausančias pakeles, tvarkingą apšvietimą“ (Taurostos gatvės gyventojai).

Jonavos miesto seniūnas Povilas Beišys: „Jonavos rajono savivaldybės Miesto reikalų komitetas kiekvienais metais svarsto ir tvirtina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašą sekantiems metams.

Prioritetai yra teikiami pagrindinėms tankiai apgyvendintoms miesto gatvėms, kur yra didžiausi automobilių ir pėsčiųjų srautai.

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. tarybos sprendimu Nr. 1TS-0212 „Dėl Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-630 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas asmenų pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) pasiūlymų teikimo tvarkos aprašas.

Patvirtinus šį aprašą atsirado galimybė skubos tvarka, patekti į Miesto reikalų komiteto tvirtinamo objektų sąrašo pirmas pozicijas. Objektai, prie kurių bus prisidedama privačiomis lėšomis, bus vertinami kaip prioritetiniai. Taurastos g. nuvažiavimo į privačius sklypus 2016 m. objektų sąraše nėra ir lėšos nuvažiavimo projektavimui ir įrengimui nenumatytos. 2017 metų objektų sąrašas bus tvirtinamas 2016 metų pabaigoje".